Giảng dạy tại Toa Tàu

Lớp học tại nhà ga 3A

Lớp học tại Think In A Box

​Cả lớp đi chơi Nam Du 2014

​Giảng dạy tại Wellsrping

Các lớp tại nhà học viên

​Miễn phí ở youtube

Tác giả 1 sách, 2 ebooks

Teaching Classical Guitar

Trinity College

Chương trình giảng dạy Guitar quốc tế của British (Anh Quốc) dành cho học viên muốn học nhạc Classic, tại VN, Soul Academy là đơn vị tổ chức thi hàng năm.

​Một số kết quả học viên (Audio và Video)

Bạn Minh Tuấn với tác phẩm Fingerstyle - Mad World

Các bài cuối khoá của học viên (click nghe online), tham khảo thêm ở mục videos của fanpage.

128 Hong Ha, P9, Phu Nhuan

  • Facebook
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now